Φόρμα στοιχείων ενδιαφερόμενου για τον

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου υπηρεσιών λογιστικής και οικονομικού ελέγχου (ορκωτοί λογιστές) της χρήσης του 2018
 
Εάν ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε την προκήρυξη παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ* ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ*
ΟΝΟΜΑ* ΕΠΩΝΥΜΟ*
ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Κ. ΤΗΛ.*
ΚΙΝ. FAX:
e-mail* www
   

    

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΘ-HELEXPO στο +30 2310 291580 ή στείλτε email στο: kkotiva@helexpo.gr